El Feng Shui és un art mil·lenari que ens proporciona eines per harmonitzar els espais on vivim o treballem,  creant  espais  saludables per viure.

Beneficis d’un estudi de Feng Shui clàssic:

Viure en un espai harmonitzat ens aporta equilibri en les nostres vides, fent que tot sigui més fàcil com:

 • Salut (problemes d’anorèxia, estats d’angoixa, depressions, etc..)
 • Les relacions personals
 • Èxit escolar
 • Matrimoni
 • Família
 • Feina
 • Prosperitat
 • etc

En definitiva estarem en harmonia amb tot el que ens envolta i en conseqüència farem que la nostra vida sigui més positiva.

Eines per crear espais saludables:

 • Estudi del propi Feng Shui equilibrant les energies que ens envolten, aquestes són intangibles però ens afecten de manera constant.
 • Estudi de geobiologia; Les geopaties subterrànies  ens influeixen negativament ja que la seva exposició de manera constant provoca que el nostre sistema immunitari quedi debilitat, provocant que siguem vulnerables a qualsevol  malaltia.

Comprovació i localització de zones geopatògenes en zones de descans o de treball per mitja de varilles.

 • Comprovació i detecció de contaminació electromagnètica, la seva exposició constant ens afecta negativament.

Prenem mesures per eliminar-la o inhibir-la.