MEDITACIÓ

És un dels camins cap a la pau interior. La meditació purifica, elimina les ansietats. Cal una relaxació absoluta per disminuir la freqüència del pensament. Si s’aconsegueix aquesta primera fase de relaxació s&rsqu! o;obtenen bons resultats físics i emocionals. La segona etapa de! la meditació tracta de diferenciar les diferents parts del Jo, identificar emocions, pensaments, records, etc..

I percebre que tot no és el Jo com a individu i així aprendre a ser observador d’un mateix i evitar que l’exterior afecti tant a la persona. La tercera fase tracta de desvincular-se de les manifestacions, creences, sentiments de la ment i sentir plenament el coneixement de nosaltres mateixos, sense manifestacions de la voluntat (factors externs). Meditar és entrenar la ment per identificar les tendències negatives que apareixen durant la vida, fent que l’individu en sigui conscient i que les exterioritzi perquè no afectin. Redueix l’estrès, millora la salut i augmenta l’eficiència del sistema immunològic.